ช่อง 3 รับโล่ฯ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2567

​เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2567 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่ทุ่มเทเสียสละในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมี นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

​โล่ประกาศเกียรติคุณฯ ด้านการป้องกันยาเสพติดที่ช่อง 3 ได้รับ มีดังนี้

​ประเภทละคร ได้แก่ ละครชุด “ดวงใจเทวพรหม: ขวัญฤทัย” โดยมี นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกิจการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้รับ

​ประเภทข่าว ได้แก่ รายการข่าว 3 มิติ ตอน “หยุดปัญหายาเสพติด” โดยมี นายกิตติ สิงหาปัด ผู้ประกาศข่าว เป็นผู้รับ