เปิดภาพงานพิธีฌาปนกิจ “แม่แอ๊ด โฉมฉาย” คนบันเทิงร่วมอาลัยแน่นวัด

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 ที่ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ สถานที่ประกอบพิธีฌาปนกิจ แม่แอ๊ด โฉมฉาย (วัลชุลี) ฉัตรวิไล ดาราอาวุโส ที่เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคเบาหวาน ที่ รพ.รามคำแห่ง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายนที่ผ่านมา สิริอายุ 73 ปี ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของ อาร์ต พนิตนาฏ ลูกสาวคนเดียวของแม่แอ๊ด และญาติพี่น้อง ตลอดจนคนบันเทิงที่เคยร่วมงานกันมา

เมื่อเวลาประมาณ 09.00 น. อาร์ต พนิตนาฏ ลูกสาว ได้เดินทางไป ที่คริสตจักรอภิสุทธิสถาน มูลนิธิปันรักเปี่ยมสุข จ.สมุทรปราการ สถานที่ประกอบพิธีไว้อาลัย ตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. - วันที่ 25 มิ.ย. และได้เคลื่อนศพ แม่โฉมฉาย มายังศาลา 14 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ เพื่อประกอบพิธีฌาปนกิจ

15.09 น. เคลื่อนจาก ศาลา 14 ไปยังเมรุ มี เอ ไชยา ถือกระถางธูป กัปตัน ภูธเนศ และ อาร์ต (ลูกสาว) ถือรูป เดินนำเวียนรอบเมรุ 3 รอบ และนำหีบบรรจุร่างขึ้นบนเมรุ เพื่อรอประกอบพิธีฌาปนกิจต่อไป ต่อมาเวลา 15.30 น. มีการแสดงหน้าไฟ รำฉุยฉายเพื่อเป็นการไวอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนทำพิธีประชุมเพลิง

โดยการนี้ มจ.ชาตรีเฉลิม ยุคล เสด็จเป็นประธานในพิธีพิธีฌาปนกิจ แอ๊ด โฉมฉาย (วัลชุลี) ฉัตรวิไล และ มีบุคคลสำคัญในวงการบันเทิงเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัย อาทิ พิศมัย วิไลศักดิ์, รอง เค้ามูลคดี, มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช, ทาริกา ธิดาทิตย์, ยุวดี ไทยหิรัญ, นฤมล นิลวรรณ, อรสา พรหมประทาน, พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา, วรายุฑ มิลินทจินดา, ยิ่งใหญ่ อายะนันท์, ณัฐนี สิทธิสมาน, จิระวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา, ปริศนา กล่ำพินิจ, กิตติ เชี่ยววงศ์กุล, ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี, นริสา พรหมสุภา, สุประวัติ ปัทมสูต, ปิยะมาศ โมนยะกุล, อุทุมพร ศิลาพันธ์, ศศิธร (รามโกมุท) วัฒนกุล, ภูธเนศ-เอ้ก บุษกร หงษ์มานพ และลูกชาย น้องดิน’ ไชยา มิตรชัย พร้อมภรรยา และลูกสาว ศรันฉัตร์ มิตรชัย, พุทธธิดา ศิระฉายา, ลลิตา ปัญโญภาส, ผัดไท ใจดี, ธงธง มกจ๊ก ฯลฯ