ตามติด หมอเน๋ง-ศรัณย์ พลังใจน้องๆ ออทิสติก ร่วมเปิด “ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลเพื่อบุคคลออทิสติกและครอบครัว” ดึงอัจฉริยะออทิสติก ยกระดับคุณภาพชีวิตให้อยู่ร่วมกันได้

กรุงเทพฯ 3 เมษายน 2567 – หมอเน๋ง - ศรัณย์ นราประเสริฐกุล เข้าถึงบทบาทในจอกับการแสดงหมออัจฉริยะ ในซีรีส์ “Good Doctor หมอใจพิเศษ” จากค่ายทรู ซีเจ ครีเอชั่นส์ ที่จ่อคิวออนแอร์ทาง ทรูไอดีเร็วๆ นี้ พอนอกจอก็อดไม่ได้ที่จะเข้าอกเข้าใจบุคคลออทิสติก...และเมื่อวันออทิสติกโลกที่ผ่านมา 2 เมษายน ก็ไม่รีรอที่จะตบเท้าเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ เปิด “ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลเพื่อบุคคลออทิสติกและครอบครัว” (Autism Digital Learning Center) เพื่อเสริมทักษะพัฒนาสกิลดิจิทัลต้นแบบสำหรับบุคคลออทิสติกแห่งเรกในประเทศไทย ณ มูลนิธิออทิสติกไทย ที่ได้ร่วมมือกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย ทรูปลูกปัญญา และภาคีเครือค่าย เพื่อยกระดับศักยภาพ และคุณภาพชีวิตบุคคลออทิส หวังให้เป็น “พื้นที่แห่งการเรียนรู้และเติมเต็มศักยภาพ ของบุคคลออทิสติกและครอบครัว” ด้วยหลักสูตรเสริมสร้างพัฒนาการ การเรียนรู้ การเข้าสังคม และทักษะดิจิทัล เพื่อยกระดับการสร้างอาชีพและรายได้ นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน งานนี้ต้องบอกว่าหมอเน๋ง ปลื้มสุดๆ ที่ได้ชมการสาธิตผลงานด้านต่างๆ ของบุคคลออทิสติก พร้อมร่วมกิจกรรมเพ้นท์ภาพสีอะคริลิค โดยมีน้องๆ ออทิสติกที่ชำนาญด้านศิลปะจาก ARTSTORY Creative Hub มาให้คำแนะนำ

ทั้งนี้ ทรู ซีเจได้ผลิตภาพยนต์ซีรีส์ Good doctor หมอหัวใจพิเศษ ซึ่งจะทำให้เห็นถึงความอัจฉริยะภาพอันโดดเด่นของบุคคลออทิสติก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วยให้คนในสังคมได้เข้าใจ ยอมรับ และเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติกตามแนวคิดของการรณรงค์ปีนี้ “ชีวิตดียิ่งกว่า เมื่อเราก้าวไปด้วยกัน”