“นนกุล” เล่าโมเมนต์เชียร์บอลคู่ “พี่แอฟ” และ “น้องปี” พร้อมเคลียร์ประเด็น outing