"แอนโทเนีย" รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นนางสงกรานต์