โฆษก ตร. ยัน “ผู้กองแคท” ประกวดนางสาวไทยได้ไม่มีกฏห้าม!

กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ร้อนระอุอีกครั้ง เมื่อ ร.ต.อ.อาทิติยา เบ็ญจะปัก หรือ “ผู้กองแคท”ได้เข้ารายงานตัวกับกองประกวดนางสาวไทย 2567 จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างว่าเบียดบังเวลาราชการหรือไม่

ล่าสุดวันนี้ 7 กุมภาพันธ์ 2567 พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง โฆษก ตร. เปิดเผยกรณี ร.ต.อ.อาทิติยา เบ็ญจะปัก หรือผู้กองแคท ตำรวจหญิงสังกัดสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ ในส่วนงานรับผิดชอบเรื่องงานเอกสาร และงานพิธีการด้านต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินสายประกวดนางงามจนสังคมวิพากษ์วิจารณ์ ว่า

“กรณีดังกล่าวอยู่ที่ต้นสังกัดที่ต้องควบคุมกำกับดูแลอยู่แล้ว หากมีการไปประกวดก็ต้องดูว่ามีการลา หรือขออนุญาตถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ การมอบหมายหน้าที่ต้องไม่ให้เสียหายต่อราชการตำรวจ ซึ่งย้ำว่าตรงนี้ต้นสังกัดจะต้องเป็นคนตรวจสอบควบคุมดูแลเรื่องความประพฤติและการมอบหมายหน้าที่ลักษณะงาน ยอมรับว่าในระเบียบไม่มีข้อห้ามชัดเจน ว่าไม่ให้ประกวดนางงาม แต่จะเป็นระเบียบลักษณะกว้างๆ ไม่ให้ประพฤติหรือไปกระทำการใดที่เป็นการเสื่อมเสีย เช่น การประพฤติตนที่ไม่เหมาะสม ทุกอย่างมีกฎระเบียบวินัยกำหนดไว้

ซึ่งไม่ว่าจะเป็นข้าราชการตำรวจ หรือข้าราชการสังกัดใดก็จะมีระเบียบอยู่แล้ว หากพบว่ามีพฤติกรรมการใดที่เห็นว่าไม่เหมาะสมก็จะมีตั้งแต่การเข้าไปตักเตือนหรือตั้งกรรมการตรวจสอบเรื่องวินัย”

โฆษก ตร.กล่าวว่า กรณีดังกล่าวเป็นการหารายได้เสริมนอกเวลาราชการได้หรือไม่นั้น ไม่ขอพูดเฉพาะเจาะจงว่าเป็นบุคคลใด แต่การดำเนินการจะต้องไม่กระทบกับเวลางานราชการ ต้องมีการลาที่ถูกต้อง ซึ่งมีระเบียบกำหนดไว้อยู่แล้ว โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้นจะต้องคอยกำกับดูแล กรณีของผู้กองแคท ที่ผ่านมามีจะมีเรื่องที่ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติบ่อยครั้ง เห็นว่าจะต้องพูดคุยกับทางผู้บังคับบัญชาดูว่าเป็นอย่างไร มีการกระทำหรือความประพฤติแบบไหนผู้บังคับบัญชาชั้นต้นจะต้องพิจารณาก่อน