สั่งปลดฟ้าผ่า มิสแกรนด์สุรินทร์ "ซาลิน่า" พ้นตำแหน่ง-คืนมงใน7วัน

แฟนนางงามถึงกับซ็อกไปตามๆ กัน เมื่อกองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์ สั่งปลด ซาลิน่า ฮอด์จคีส” ผู้ดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์สุรินทร์ ประจำปี 2024 ให้พ้นจากตำแหน่ง ทำเอาแฟนคลับถึงกับเสียดายความสามารถและความสวย

โดยล่าสุดวันที่ 27 ม.ค.67 กองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์ 2024 ได้ออกประกาศ ระบุถึงผู้บริหารแบรนด์สินค้า สื่อ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ว่า “วันที่ 26 มกราคม 2567 เรื่อง ประกาศแจ้งปลดมิสแกรนด์จังหวัดสุรินทร์ 2024 อย่างเป็นทางการ”

“ตามที่บริษัท จี.โอ.จี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับอนุญาตจากบริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)ให้จัด , ผลิต, คำเนินการ และ พัฒนาการจัดการประกาดมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ระดับจังหวัดในนามมิสแกรนด์ “จังหวัดสุรินทร์”

กองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์ 2024 ขอแจ้งประกาสปลด “นางสาวซาลิน่า ฮอด์จคีส” ผู้ดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์สุรินทร์ ประจำปี 2024 ออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการ เนื่องจากนางสาวซาลิน่า ฮอด์จคีส ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่กองประกวดมอบหมายได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบกิจกรรม

รวมถึงเงื่อนไขที่ทางของประกาดมิสแกรนด์สุรินทร์ 2024 กำหนดขึ้น ซึ่งขัดต่อภาพลักษณ์บริบทที่กองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์ 2024 อย่างสิ้นเชิงอีกทั้งนางสาว ซาลิน่า ฮอด์จคีส มีประพฤติไม่หมาะสมหลายประการ อาทิ การพูดจาไม่ให้เกียรติผู้อื่น ปฏิบัติตัวต่อผู้อื่น โคยไม่ให้ความเคารพอีกทั้งนำข้อมูลอัน เป็นความลับของกองประกวดเผยแพร่ให้ผู้อื่นและนำบุคคลภายนอกเข้ามารับทราบกิจการภายในของกองประกวดมิสแกรนด์ สุรินทร์ 2024 โดยไม่ได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหารของกองประกาดมิสแกรนด์สุรินทร์ 2024
ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นจึงส่งผลให้ นางสาวซาลิน่า ฮอดัจคีส ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์สุรินทร์ 2024 อย่างสิ้นเชิงทั้งนี้ทางกองประกาดมิสแกรนด์สุรินทร์ 2024 ขอประกาศแจ้งให้ผู้บริหาร แบรนด์สินค้า สื่อ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านทราบโดยทั่วกัน และ ขอประกาศให้นางสาว ซาลิน่า ฮอด์จคีส พ้นจากตำแหน่งโดยมีผลทันที และส่งคืนสายสะพาย มงกุฎและชุดเครื่องประดับของมิสแกรนด์สุรินทร์ 2024 ทันทีภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือฉบับนี้

กองประกาดมิสแกรนด์สุรินทร์ 2024 ขอขอบพระคุณผู้บริหาร แบรนด์สินค้า สื่อ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่เข้าใจและ ยอมรับการตัดสินใจของกองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์ 2024 ครั้งนี้ ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามคุณพชร มหากิจกาญกุล ตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์ 2024” Cr. Fb : มิสแกรนด์สุรินทร์ #มิสแกรนด์ #มิสแกรนด์สุรินทร์2024 #siamdara