“ปราง” รับคุย “โอบ” ก่อนหน้านี้อีกฝ่าย จีบเหมือนไม่จีบ