"แอนโทเนีย" แบรนด์ไม่ให้ยืมชุดคือแรงบันดาลใจให้ต้องสู้ เล่าบทบาทใหม่ได้เป็นพิธีกร