“โดม ปกรณ์ลัม” เคลียร์ชัด เรื่องมีลูกยังอยู่ในแพลน หลังทำบ้านเสร็จน่าจะพร้อมปั้มลูกแน่นอน!