“แพทริเซีย” เขินกระทบไหล่ “อีดงอุค” ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้เจอ