“ณวัตร์”แสดงความยินดี“แอนโทเนีย”ฝากถึงนางงาม ทุกเวทีมีเสน่ห์ต่างกัน ต้องเข้าใจบริบทของแต่ละเวทีด้วย