"เปิ้ล ไอริณ" ขอพูดเป็นครั้งสุดท้าย จบเรื่องเก่าได้แล้ว