"เก๋ไก๋" เปิดใจครั้งแรกหลังเลิก "แน็ก" เพราะไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกัน