"ไอซ์ ปรีชญา" เผยเตรียมทนายสู้คดีไซยาไนด์ ยืนยันความความบริสุทธิ์