“หนิง ปณิตา” เปิดใจเสียงสั่น หลังหย่าลั่นขอให้ทำตามที่รับปากไว้