"ชาล็อต" ขึ้นบ้านใหม่สุดหรู อ้อน "อิงฟ้า" บ้านยังขาดเตียงนอน