"ใบเฟิร์น" เขินคนแซวเยอะ หลังหลุดปากเรียก "นาย" ที่รัก