"แอฟ" ไม่ตอบเรื่องคนรู้ใจ ร่วมเฟรม "สงกรานต์" เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ