นายห้าง “ประจักษชัย ไหทองคำ”เล่าความเคลื่อนไหวศิลปินในสังกัด